درخواست همکاری

آقا خانم
انجام داده معاف
معافیت تحصیلی معافیت پزشکی معافیت کفالت سایر
معافیت تحصیلی
معافیت پزشکی
معافیت کفالت
سایر

تصویر پرسنلی خود را در ابعاد ۴ * ۳ و حداکثر با حجم ۱ مگابایت و تصویر فایل رزومه را در ابعاد A4 و حداکثر با حجم ۵ مگابایت بارگذاری نمایید.

تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت مهندسی نرم افزار آرکا ایجاد نمی کند.